Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Izrael nie dotrzymuje obietnic

Izraelici nie dotrzymują obietnic i zaczynają czcić bożki.
1
Zanim Jozue umarł, przypomniał ludowi izraelskiemu, w jaki sposób Bóg wybawił ich z Egiptu i przyprowadził do Ziemi Obiecanej. <br/>„A zatem – zachęcał lud – pozbądźcie się fałszywych bogów i oddajcie się całkowicie i bez reszty Panu”.<br/>Następnie Jozue dał im przykład, mówiąc: „Ja i mój dom będziemy służyć Panu” (Joz 24:15). – Slajd 1
2
Niedługo potem Jozue umarł. Zaczęło dorastać nowe pokolenie Izraelitów, które widziało tańce i pijaństwo w miejscach, gdzie Kananejczycy czcili swoich fałszywych bogów i zaczęło się do nich przyłączać. Z czasem Izraelici przestali czcić Boga, a zamiast tego czcili bożki. Bóg nie był  z tego zadowolony i wysłał anioła Pańskiego, aby ich ostrzec. – Slajd 2
3
Anioł przyniósł wiadomość od Boga: „Powiedziałem wam, abyście nie wchodzili w układy z poganami. Kazałem wam zburzyć ołtarze ich bożków. Nie posłuchaliście Mnie, więc nie pomogę wam już ich wypędzić. Będą oni jak ciernie w waszym boku, a ich bogowie staną się dla was pułapką”. – Slajd 3
4
Ludzie wołali do Boga i przynosili Mu ofiary. Niestety, bardzo niewiele się zmieniło. Nadal przyjaźnili się z Kananejczykami i nadal oddawali cześć ich bogom. Nie było im nawet przykro z powodu tego, co robili. – Slajd 4
5
Jezus umarł na krzyżu i przyjął karę za nasz grzech. Poświęcił swoje życie, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie. Jednak tak wielu woli robić to, co chce, niż być posłusznymi Bogu. – Slajd 5
6
Boże ostrzeżenia się sprawdziły. Kiedy Izraelici ruszyli do walki, zostali pokonani.<br/>Ich wrogowie ciągle napadali na ich ziemię, aby kraść ich plony i dobytek.<br/>Pan powoływał więc sędziów, którzy uczyli Izraelitów, jak być posłusznymi Bogu i jak uwolnić się od wrogów. Jednak zawsze, gdy sędzia zmarł, ludzie wracali do swoich złych dróg i czcili fałszywych bogów. Żyli pod kontrolą swoich wrogów i w strachu przed nimi, ale nie chcieli zrezygnować ze swoich złych praktyk i upartości. – Slajd 6
7
Slajd 7