Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Kain i Abel

Kiedy ofiara Kaina nie została przyjęta przez Boga, Kain wpadł w gniew i zabił swego brata, Abla.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Adamowi i Ewie urodził się syn, którego nazwali Kain. Później Ewa urodziła jeszcze jednego syna, Abla.<br/> – Slajd 1
2
Kiedy chłopcy dorośli, Kain uprawiał ziemię, a Abel został pasterzem owiec.<br/> – Slajd 2
3
Pewnego razu Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Również Abel złożył ofiarę – najlepszą pierworodną owcę ze swojego stada. – Slajd 3
4
Bóg przychylnie odniósł się do Abla i jego ofiary, ale ofiary Kaina nie przyjął. Kain bardzo się rozgniewał z tego powodu i pogrążył się w smutku. – Slajd 4
5
„Dlaczego jesteś zagniewany?”, zapytał Kaina Pan Bóg. „Gdybyś czynił to, co dobre, znalazłbyś moją łaskę. Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować”.<br/> – Slajd 5
6
Pewnego dnia Kain zaproponował bratu: „Chodźmy razem na pole”.<br/> – Slajd 6
7
A kiedy tam byli, Kain rzucił się na swojego brata Abla i zabił  go. – Slajd 7
8
Potem Pan zapytał Kaina: „Gdzie jest twój brat Abel?”. – Slajd 8
9
„Nie wiem”, odpowiedział Kain. „Nie jestem stróżem mojego brata”. „Co ty zrobiłeś? Krew twojego brata woła do Mnie z ziemi. Odtąd będziesz przeklęty. Gdy będziesz uprawiał ziemię, nie wyda ci już plonów. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi”, powiedział Bóg.<br/> – Slajd 9
10
„Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić”, powiedział Kain. „Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed Tobą. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie”. „Nie”, odpowiedział Pan. „Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie siedmiokrotną pomstę”. – Slajd 10
11
Potem Pan umieścił znak na Kainie, aby nikt go nie zabił. On zaś odszedł sprzed oblicza Pana i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu.<br/> – Slajd 11
12
Slajd 12