Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł jako żołnierz cierpiący za wiarę

Paweł mówi o cierpieniach, które przeżył jako żołnierz Chrystusa.
Przekazany przez Basic Training Bible Min.
1
Apostoł Paweł opisał w liście do chrześcijan w Koryncie cierpienia, jakich doświadczył przekazując innym Dobrą Nowinę o Jezusie. – Slajd 1
2
Jako „żołnierz” Jezusa Chrystusa Paweł podróżował po świecie, aby „walczyć” o prawdę Słowa Bożego. Znosił wiele trudności w dzieleniu się Dobrą Nowiną ze wszystkimi, których napotkał na swojej drodze. Apostoł spędził wiele długich dni żeglując po morzach. Trzy razy statki, na których był pasażerem, rozbiły się. Spędził dzień i noc dryfując na pełnym morzu. – Slajd 2
3
Przebył długie, trudne podróże. Często nie spał w nocy, był wyczerpany, doświadczył głodu, pragnienia, zimna. Podróżował, aby opowiedzieć innym o Jezusie Chrystusie. – Slajd 3
4
Przeciwnicy Dobrej Nowiny ukamienowali Pawła i myśleli, że nie żyje. Bóg jednak przywrócił mu siły i pozwolił dalej głosić Jego Słowo. – Slajd 4
5
Trzy razy Paweł został pobity kijami. Żydzi pięciokrotnie wymierzyli mu po 39 uderzeń biczem. Cierpiał tak ze względu na Dobrą Nowinę. – Slajd 5
6
Pod koniec swojego życia Paweł został przykuty łańcuchem do rzymskiego żołnierza. Czas ten wykorzystał, aby napisać zachęcające listy do zborów, które kochał. Są to Listy do Galatów, Efezjan, Filipian i Kolosan. Wszyscy jesteśmy pobłogosławieni gotowością Pawła do znoszenia trudności, jakich doświadczał jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa! – Slajd 6
7
Jako dobry żołnierz Jezusa Paweł codziennie zakładał „zbroję Bożą”! Bóg dokonywał przez Pawła niesamowitych rzeczy. Podobnie jak Paweł, ty też masz zbroję, którą możesz założyć, aby przetrwać wszystkie trudności życia (zob. Efezjan 6:13–17). – Slajd 7
8
Slajd 8