Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł sługą Jezusa

Paweł okazuje postawę sługi Jezusa w Listrze, Atenach i na Malcie.
Przekazany przez Basic Training Bible Min.
1
Wielką pasją Pawła było służenie Jego Panu i Zbawicielowi – Jezusowi Chrystusowi. Duch Święty wysłał go do wielu miejsc na świecie, aby odważnie głosił Słowo Boże i wzywał ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa. – Slajd 1
2
Kiedy Paweł nauczał w miasteczku Listra, zobaczył tam człowieka chromego od urodzenia. Paweł spojrzał na niego i powiedział: „Wstań prosto na nogach”. Mężczyzna podskoczył i zaczął chodzić! Wiele osób widziało ten cud i zaczęło czcić Pawła, myśląc, że jest bogiem. – Slajd 2
3
Paweł był zasmucony tym, że ludzie oddawali mu cześć. On był tylko człowiekiem! Wiedział, że jego moc uzdrawiania pochodzi od Jedynego, prawdziwego i żyjącego Boga, Jezusa Chrystusa! – Slajd 3
4
Paweł odwiedził także Ateny, gdzie ludzie oddawali cześć bożkom. Zobaczył tam ołtarz poświęcony „nieznanemu bogu”. Paweł odważnie głosił im, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym i żywym Bogiem. On stworzył wszystko i możemy Go poznać! Znamy Go przez Jego stworzenie, Jego miłość, Jego ofiarę za nas na krzyżu i świadectwo zapisane na kartach Biblii. – Slajd 4
5
Statek, którym płynął Paweł rozbił się u wybrzeży Malty i Paweł został powitany przez mieszkańców tej wyspy. – Slajd 5
6
Rozpalili ogień, aby ogrzać Pawła, ale spod chrustu wyszła niebezpieczna żmija, która go ugryzła! Wszyscy spodziewali się, że Paweł szybko umrze, ale Bóg uchronił swojego sługę. Po raz kolejny ludzie pomyśleli, że Paweł musi być bogiem, skoro przeżył ugryzienie żmii. Jednak on dalej głosił, że Jezus Chrystus jest jedynym Bogiem! – Slajd 6
7
Przez całe życie Paweł służył Jezusowi Chrystusowi, a nie sobie. We wszystkim oddawał chwałę Jezusowi Chrystusowi! – Slajd 7
8
Slajd 8