Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł więźniem

Bóg ratuje Pawła z więzienia w Filippi.
Przekazany przez Basic Training Bible Min.
1
Paweł udał się do miasta Filippi i poszedł nad rzekę, gdzie zebrało się kilka kobiet na modlitwę. Podzielił się Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie z Lidią, a ona uwierzyła w Niego jako swojego Pana i Zbawiciela. – Slajd 1
2
Kiedy Paweł przebywał w Filippi, został aresztowany za głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Został ubiczowany i uwięziony w celi. Pilnował go strażnik. – Slajd 2
3
Jednak Paweł znał radość płynącą z bycia sługą Jezusa Chrystusa. Nawet w więzieniu Go wychwalał! – Slajd 3
4
Nagle nastąpiło tam trzęsienie ziemi i Paweł był wolny! Strażnik chciał się zabić ze strachu, ale Paweł powstrzymał go. Strażnik zapytał Pawła: „Co mam zrobić, aby zostać zbawionym?”. Odpowiedzią Pawła była najwspanialsza nowina, jaką kiedykolwiek znał świat: „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony”. – Slajd 4
5
Strażnik i cała jego rodzina uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, i zostali ochrzczeni. – Slajd 5
6
Paweł wkrótce opuścił miasto Filippi. W czasie jego nieobecności Lidia, strażnik i inni utworzyli kościół w tym mieście. Później Paweł napisał list do swoich przyjaciół w Filippi, dzieląc się z nimi radością Pana! – Slajd 6
7
Członkowie kościoła w Filippi przeczytali list Pawła. Jego list znajduje się w Biblii – to List do Filipian. Ty też możesz przeczytać, jak Paweł zachęcał tych chrześcijan do życia dla Jezusa. – Slajd 7
8
Slajd 8