Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Paweł zostaje chrześcijaninem

Saul (Paweł) spotyka Jezusa na drodze do Damaszku.
Przekazany przez Basic Training Bible Min.
1
Szczepan był gorliwym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Z powodu swojej wiary w Jezusa został ukamienowany na śmierć przez Żydów, na oczach uradowanego Saula (znanego później jako Paweł). Paweł prześladował chrześcijan, dlatego postanowił udać się do Damaszku, aby schwytać żyjących tam chrześcijan i wsadzić ich do więzienia. – Slajd 1
2
Kiedy Paweł zbliżał się już do Damaszku, oślepiło go jasne światło z nieba. Paweł upadł na ziemię oraz usłyszał głos z nieba mówiący: „Saulu, Saulu, dlaczego Mnie prześladujesz?”. <br/>Paweł odpowiedział: „Kim jesteś, Panie?”. I wtedy usłyszał: „Ja jestem Jezusem, którego ty prześladujesz, ale powstań, wejdź do miasta a tam powiedzą ci, co masz zrobić”. <br/> – Slajd 2
3
Paweł wstał. Stracił wzrok, ale jego serce od razu zrozumiało, że stało się coś wspaniałego –  Jezus Chrystus żyje! Paweł uwierzył, że Jezus jest Synem Boga i Zbawicielem świata. Stał się chrześcijaninem! Jego towarzysze zaprowadzili go do Damaszku. – Slajd 3
4
W Damaszku Paweł pościł i modlił się przez trzy dni. Potem Bóg nakazał mężczyźnie imieniem Ananiasz, aby udał się do Pawła. – Slajd 4
5
Bóg powiedział: „Paweł został wybrany jako moje „naczynie” i Ja pokażę mu, jak bardzo będzie cierpiał dla mojego Imienia”. Ananiasz poszedł do Pawła, położył na nim swoje ręce, a ten odzyskał wzrok!”. – Slajd 5
6
Paweł zaczął głosić, że Jezus jest Synem Boga. Ludzie byli zdziwieni, że człowiek, który prześladował chrześcijan, teraz wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa. Żydom nie podobało się zachowanie Pawła i knuli spisek na jego życie. – Slajd 6
7
Jego przyjaciele włożyli go do kosza i spuścili  poza mury miasta, by go uratować. Dla Pawła rozpoczęło się życie w służbie i cierpieniu! – Slajd 7
8
Paweł kontynuował studiowanie Słowa Bożego, wzrastając w chwale i poznaniu Jezusa Chrystusa. – Slajd 8
9
Jako że był dobrym uczniem Słowa Bożego, stał się wspaniałym nauczycielem Słowa i napisał wiele ksiąg Nowego Testamentu. – Slajd 9
10
Slajd 10