Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Noe i potop

Kiedy Noe, jego rodzina i zwierzęta byli bezpieczni w Arce, Bóg zamknął jej drzwi.
Przekazany przez Basic Training Bible Min.
1
Dawno, dawno temu żył człowiek o imieniu Noe. Biblia mówi, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym, ponieważ wierzył w Jedynego prawdziwego i żywego Boga. – Slajd 1
2
Bóg ostrzegł Noego, że ześle na ziemię deszcz – tak dużo deszczu, że nadejdzie wielka powódź. Bóg polecił Noemu zbudować arkę, w której wszyscy wierzący w Boga znajdą schronienie przed niebezpieczeństwami potopu. Noe był posłuszny Bogu. – Slajd 2
3
Noe przez wiele lat prosił ludzi, aby uwierzyli w Jedynego prawdziwego i żywego Boga. Jednak oni nie chcieli. – Slajd 3
4
W końcu Bóg powiedział Noemu i jego rodzinie, aby weszli do arki. Byli posłuszni Bogu i zrobili to. Powiedział też dwóm zwierzętom z każdego gatunku, aby weszły do arki razem z Noem. Zwierzęta również były posłuszne Bogu. Kiedy Noe i jego rodzina byli bezpieczni w arce, Bóg szczelnie zamknął jej drzwi! – Slajd 4
5
Potem zaczął padać deszcz. Padało, padało, padało...! Deszcz padał bez przerwy przez czterdzieści dni i nocy aż cała ziemia została pokryta wodą. Noe i jego rodzina byli jedynymi na całym świecie, którzy wierzyli w Jedynego, prawdziwego i żywego Boga. Byli też jedynymi, których Bóg uchronił od potopu. Wiele osób zginęło podczas potopu z powodu swojej niewiary. – Slajd 5
6
Ta historia jest dla nas dobrą lekcją. Tak jak Noe i jego rodzina oraz zwierzęta byli bezpieczni w arce, tak my jesteśmy bezpieczni w Jezusie! Pan Jezus Chrystus jest naszą arką! On jest naszym bezpiecznym miejscem. Kiedy uwierzymy w Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, nic na świecie nie może nas oddzielić od Jego miłości. Jesteśmy Jego dziećmi, a niebo jest naszym domem na zawsze! – Slajd 6
7
Slajd 7