Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia

Jezus uzdrawia w Jerozolimie niewidomego od urodzenia.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Pewnego razu, kiedy Jezus przechodził przez Jerozolimę, zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zapytali:<br/>„Nauczycielu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy?”. „Jego choroba nie wynika ani z jego grzechu, ani z grzechu jego rodziców”, odpowiedział Jezus.<br/> – Slajd 1
2
„Przyszedłem, aby wykonywać dzieła Tego, który Mnie posłał. Ja jestem światłością świata”. Potem splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, pomazał nim oczy niewidomego i powiedział: „Idź i obmyj się w sadzawce Siloe”. On więc poszedł, aby się obmyć. – Slajd 2
3
A kiedy zmył błoto ze swoich oczu, zaczął widzieć. – Slajd 3
4
Jego sąsiedzi oraz ci, którzy widywali go wcześniej jak żebrał, dopytywali się: „Czy to nie ten, który siedział i prosił o wsparcie?”. Jedni twierdzili: „Tak, to jest on”, inni zaprzeczali: „Ależ nie! Jest tylko do niego podobny”. On zaś sam potwierdził i opowiedział, co się stało. Pytano go więc: „Gdzie jest ten, który cię uzdrowił?”. Ale on nie wiedział. – Slajd 4
5
Potem zabrano go do faryzeuszy, którzy wypytywali go, co się stało. „Człowiek imieniem Jezus nałożył na moje oczy błoto, a gdy się obmyłem, zacząłem widzieć”. Kiedy faryzeusze uświadomili sobie, że cud ten miał miejsce w sabat,  wtedy niektórzy z nich stwierdzili, że Jezus nie mógł być posłany przez Boga, inni byli przeciwnego zdania. – Slajd 5
6
Faryzeusze posłali po rodziców tego człowieka i zapytali ich: „Czy to jest wasz syn, o którym mówicie, że urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi?”. A rodzice odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest nasz syn i że urodził się niewidomy. Nie wiemy jednak, dlaczego teraz widzi ani też kto go uzdrowił. Zapytajcie jego samego, jest przecież dorosły, niech sam odpowie”.<br/> – Slajd 6
7
Faryzeusze przywołali go i powiedzieli: „Na Boga, powiedz prawdę. Wiemy, że tamten człowiek jest grzesznikiem”. On zaś odpowiedział: „Czy jest grzeszny, nie wiem. Jedno wiem, że byłem niewidomy, a teraz widzę”. Zapytali go jeszcze raz: „Co ci uczynił? Jak uzdrowił twoje oczy?”. – Slajd 7
8
Odpowiedział im: „Już wam powiedziałem, ale nie słuchaliście. Dlaczego znowu chcecie słyszeć?  Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?”. Wtedy faryzeusze zaczęli go obrażać, a on powiedział:  „Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby mnie uzdrowić”. Wtedy oni zwrócili się do niego ostro: „Urodziłeś się cały w grzechach, a chcesz nas pouczać?”. I wyrzucili go.<br/> – Slajd 8
9
Kiedy Jezus usłyszał o tym, że wyrzucono tego człowieka, odnalazł go i zapytał: „Czy wierzysz w Syna Człowieczego?”. On zaś na to: „A kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć?”. Jezus powiedział: „Widzisz Go, bo jest nim Ten, który z tobą rozmawia”. – Slajd 9
10
„Wierzę, Panie!”, wyznał i oddał Mu pokłon. – Slajd 10
11
Slajd 11