Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Postacie biblijne: Kobiety

Ilustracje kobiet czasów biblijnych z miejscem na dodanie własnego tekstu.
1
Ilustracja Marii Magdaleny. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 1
2
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 2
3
Ilustracja Batszeby. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 3
4
Tej ilustracji  można użyć, aby przedstawić wiele kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 4
5
Ilustracja Waszti, królowej Persji.<br/> Autor: Pam Masco – Slajd 5
6
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić prawie każdą królową lub kobietę o wysokim statusie społecznym. – Slajd 6
7
Ilustracja Miriam.<br/>Autor: John Heseltine – Slajd 7
8
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet wielbiących Boga pojawiających się w Biblii m.in. prorokiń. – Slajd 8
9
Ilustracja Rachab. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 9
10
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 10
11
Ilustracja Dalili. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 11
12
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 12
13
Ilustracja Herodiady. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 13
14
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet z okresu grecko-rzymskiego pojawiających się w Biblii. – Slajd 14
15
Ilustracja Rut. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 15
16
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 16
17
Ilustracja Mikal. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 17
18
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić prawie każdą królową lub kobietę o wysokim statusie społecznym. – Slajd 18
19
Ilustracja Abiszag. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 19
20
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 20
21
Ilustracja Atalii.<br/> Autor: Pam Masco – Slajd 21
22
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 22
23
Ilustracja Elżbiety, matki Jana Chrzciciela.<br/> Autor: Pam Masco – Slajd 23
24
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 24
25
Ilustracja Lei. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 25
26
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 26
27
Ilustracja Marii. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 27
28
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić wiele młodych kobiet pojawiających się w Biblii. – Slajd 28
29
Slajd 29