Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Postacie biblijne: Prorocy i kaznodzieje

Ilustracje proroków i nauczycieli czasów biblijnych z miejscem na dodanie własnego tekstu.
1
Ilustracja Mojżesza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 1
2
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, nauczyciela lub przywódcę. – Slajd 2
3
Ilustracja Jetro, teścia Mojżesza.<br/>Autor: John Heseltine – Slajd 3
4
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, nauczyciela lub przywódcę. – Slajd 4
5
Ilustracja Elizeusza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 5
6
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka lub kaznodzieję. – Slajd 6
7
Ilustracja Elizeusza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 7
8
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka. – Slajd 8
9
Ilustracja Izajasza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 9
10
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka lub kaznodzieję. – Slajd 10
11
Ilustracja Hioba. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 11
12
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego starszego proroka lub kaznodzieję. – Slajd 12
13
Ilustracja Judy, syna Jakuba.<br/>Autor: Pam Masco – Slajd 13
14
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić prawie każdą biblijną postać męską. – Slajd 14
15
Ilustracja Samuela. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 15
16
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, lewitę lub przywódcę religijnego. – Slajd 16
17
Ilustracja króla Jorama.<br/> Autor: John Heseltine – Slajd 17
18
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, lewitę lub przywódcę religijnego. – Slajd 18
19
Ilustracja Dawida. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 19
20
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka lub kaznodzieję. – Slajd 20
21
Ilustracja Miriam. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 21
22
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolną radującą się prorokinię lub kobietę. – Slajd 22
23
Ilustracja Dalili. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 23
24
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolną prorokinię. – Slajd 24
25
Ilustracja astrologa i czarownika Szymona. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 25
26
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego astrologa, czarownika lub fałszywego proroka. – Slajd 26
27
Slajd 27