Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Postacie biblijne: Kapłani, lewici i nauczyciele

Ilustracje postaci biblijnych, które mogą przedstawiać prawie każdego przywódcę religijnego.
1
Ilustracja arcykapłana Kajfasza.<br/> Autor: John Heseltine – Slajd 1
2
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego Najwyższego Kapłana. – Slajd 2
3
Ilustracja Samuela. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 3
4
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, lewitę lub przywódcę religijnego. – Slajd 4
5
Ilustracja Jozjasza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 5
6
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, lewitę lub przywódcę religijnego. – Slajd 6
7
Ilustracja króla Jorama. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 7
8
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, lewitę lub przywódcę religijnego. – Slajd 8
9
Ilustracja króla Nebukadnessara. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 9
10
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego przywódcę religijnego. – Slajd 10
11
Ilustracja Balaama.<br/> Autor: Pam Masco – Slajd 11
12
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka lub przywódcę religijnego. – Slajd 12
13
Ilustracja króla Roboama. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 13
14
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, lewitę lub przywódcę religijnego. – Slajd 14
15
Ilustracja Judy, syna Jakuba.<br/>Autor: Pam Masco – Slajd 15
16
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić prawie każdą biblijną postać męską. – Slajd 16
17
Slajd 17