Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Postacie biblijne: Starsi mężczyźni

Ilustracje postaci biblijnych, które mogą przedstawiać prawie każdego starszego mężczyznę w Biblii.
1
Ilustracja Judy, syna Jakuba. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 1
2
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić prawie każdą biblijną postać męską. – Slajd 2
3
Ilustracja Goliata. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 3
4
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolną biblijną postać męską o surowym wyglądzie. – Slajd 4
5
Ilustracja króla Achaba. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 5
6
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić prawie każdą biblijną postać męską. – Slajd 6
7
Ilustracja Elizeusza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 7
8
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka. – Slajd 8
9
Ilustracja króla Nebukadnessara. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 9
10
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego króla. – Slajd 10
11
Ilustracja Hioba. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 11
12
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego starszego mężczyznę. – Slajd 12
13
Ilustracja Tomasza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 13
14
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić prawie każdą biblijną postać męską. – Slajd 14
15
Ilustracja Saula. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 15
16
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego dziko wyglądającego mężczyznę z czasów biblijnych. – Slajd 16
17
Ilustracja Daniela. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 17
18
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego człowieka żyjącego w czasach Imperium Asyryjskiego, Babilońskiego lub Medo-Perskiego. – Slajd 18
19
Ilustracja Saula. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 19
20
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić prawie każdą biblijną postać męską. – Slajd 20
21
Ilustracja Łukasza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 21
22
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego urzędnika z czasów grecko-rzymskich. – Slajd 22
23
Ilustracja króla Jorama. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 23
24
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, lewitę lub przywódcę religijnego. – Slajd 24
25
Ilustracja Samuela. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 25
26
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego proroka, lewitę lub przywódcę religijnego. – Slajd 26
27
Ilustracja Samuela. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 27
28
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić prawie każdą biblijną postać męską. – Slajd 28
29
Slajd 29