Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Postacie biblijne: Królowie, królowe i urzędnicy

Ilustracje królów, królowych i urzędników czasów biblijnych z miejscem na dodanie własnego tekstu.
1
Ilustracja Potifara.<br/>Autor: John Heseltine – Slajd 1
2
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego urzędnika, także Józefa. – Slajd 2
3
Ilustracja arcykapłana Kajfasza.<br/>Autor: John Heseltine – Slajd 3
4
Tej ilustracji  można użyć, aby przedstawić dowolnego Najwyższego Kapłana. – Slajd 4
5
Ilustracja Korneliusza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 5
6
Tej ilustracji  można użyć, aby przedstawić dowolnego rzymskiego centuriona. – Slajd 6
7
Ilustracja asyryjskiego króla Sennacheryba. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 7
8
Tej ilustracji  można użyć, aby przedstawić dowolnego króla asyryjskiego, babilońskiego lub perskiego. – Slajd 8
9
Ilustracja Daniela.  <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 9
10
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego człowieka żyjącego w czasach Imperium Asyryjskiego, Babilońskiego lub Medo–Perskiego. – Slajd 10
11
Ilustracja córki króla Saula Mikal, żony króla Dawida. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 11
12
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolną królową lub księżniczkę. – Slajd 12
13
Ilustracja Waszti, królowej Persji. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 13
14
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolną królową lub księżniczkę. – Slajd 14
15
Ilustracja Cyrusa Wielkiego. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 15
16
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego króla z czasów biblijnych. – Slajd 16
17
Ilustracja Łukasza. <br/>Autor: John Heseltine – Slajd 17
18
Tej ilustracji  można użyć, aby przedstawić dowolnego urzędnika z czasów grecko-rzymskich. – Slajd 18
19
Ilustracja astrologa i czarnoksiężnika Szymona. <br/>Autor: Pam Masco – Slajd 19
20
Tej ilustracji można użyć, aby przedstawić dowolnego astrologa, czarownika lub fałszywego proroka. – Slajd 20
21
Slajd 21