Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Uzdrowienie Bartymeusza

Niewidomy Bartymeusz woła do Jezusa o pomoc. (Zestaw obrazów dla małych dzieci).
Przekazany przez Andrea Rau
1
Jezus i Jego uczniowie wychodzili z Jerycha. Przy drodze siedział niewidomy Bartymeusz. – Slajd 1
2
Ponieważ nie widział, nie mógł pracować. Siedział więc każdego dnia i błagał innych o pieniądze. – Slajd 2
3
Kiedy Bartymeusz usłyszał, że Jezus przechodzi tamtędy, uwierzył, że On ma Bożą moc, by mu pomóc. – Slajd 3
4
Zaczął jak najgłośniej wołać: „Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!”. – Slajd 4
5
Wiele osób uciszało go, ale Bartymeusz krzyknął jeszcze głośniej: „Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną!”. – Slajd 5
6
Jezus usłyszał wołanie Bartymeusza, zatrzymał się i kazał go do siebie przyprowadzić. – Slajd 6
7
Zawołali go więc: „Odwagi! Wstawaj! Jezus cię woła!”. Niewidomy zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa. – Slajd 7
8
A gdy się zbliżył, Jezus zapytał go: „Co chcesz, abym zrobił dla ciebie?”. „Nauczycielu, spraw, abym widział” – odpowiedział Bartymeusz. – Slajd 8
9
„Idź, twoja wiara cię uratowała!” – powiedział Jezus. – Slajd 9
10
Niewidomy natychmiast odzyskał wzrok. – Slajd 10
11
Popatrzył wokół siebie zdumiony i zaczął wielbić Boga. – Slajd 11
12
A potem poszedł za Jezusem. – Slajd 12
13
Slajd 13