Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Król Asa prosi Boga o zwycięstwo i pokój

Kiedy Kuszyci zaatakowali Judę, król Asa zwrócił się do Boga o pomoc.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Po śmierci króla Abiasza, władzę nad Judą objął jego syn, Asa. – Slajd 1
2
Asa pragnął czynić to, co podobało się Bogu i rozkazał roztrzaskać posągi, które służyły do oddawania czci obcym bożkom. – Slajd 2
3
Asa kazał usunąć ołtarze, słupy i świątynki poświęcone bożkom. Król nakazał też mieszkańcom Judy, aby wypełniali Boże Prawo. – Slajd 3
4
Naród zaznawał spokoju, a Asa umacniał miasta. Otoczono je murami i basztami, zaopatrzono w bramy i zasuwy w celach obronnych. Król zaś oświadczył: „Ponieważ my szukaliśmy Pana, naszego Boga, On także nas szukał i obdarzył pokojem ze wszystkich stron”. – Slajd 4
5
Asa posiadał armię składającą się z 300 tysięcy wojowników z Judy i 280 tysięcy z plemienia Beniamina. Judejczycy byli dzielnymi żołnierzami uzbrojonymi w duże tarcze i włócznie. Beniaminici z kolei używali małych tarcz i łuków. Byli oni wprawnymi łucznikami, którzy potrafili strzelać zarówno z prawej, jak i z lewej ręki. – Slajd 5
6
Przeciwko nim wyruszyli Kuszyci (współczesna Etiopia) pod dowództwem króla Zeracha. – Slajd 6
7
Armia składająca się z miliona żołnierzy i 300 rydwanów wyruszyła na północ, w kierunku Judei. – Slajd 7
8
Asa zebrał swoją armię i ustawił ją w szykach bojowych w Dolinie Sefaty w pobliżu Mareszy. – Slajd 8
9
Asa prosił Boga o pomoc: „Panie, nikt oprócz Ciebie nie potrafi dopomóc słabym w walce z silnymi. Pomóż nam, Panie, nasz Boże!". – Slajd 9
10
Ogromna armia Kuszytów stanęła do walki z Asą i jego wojskami. Asa zawołał: „Panie, na Tobie polegamy!”. – Slajd 10
11
„W Twoim imieniu wyruszyliśmy przeciwko temu tłumowi. Ty jesteś naszym Bogiem. Nie daj się zwyciężyć nikomu!” – Slajd 11
12
Walka rozpoczęła się. Wojownicy króla Asy uzbrojeni w łuki, strzały i włócznie zmierzyli się z ogromną armią uzbrojoną w rydwany bojowe. – Slajd 12
13
Bóg pozwolił wojskom Asy zwyciężyć wroga. Kuszyci zaczęli uciekać. – Slajd 13
14
Król Asa i jego żołnierze puścili się w pogoń aż do Gerar i wszyscy wrogowie polegli w walce. – Slajd 14
15
Wszystkie miasta wokół Gerar zostały zdobyte i złupione. Wojska Asy zdobyły również zagrody pełne bydła, zabrały mnóstwo owiec i wielbłądów, a następnie wróciły do Jerozolimy. – Slajd 15
16
Kiedy Asa wrócił, Bóg posłał do niego proroka Azariasza, syna Odeda. A on tak powiedział królowi: „Słuchajcie mnie, ty Aso i wszyscy Judejczycy oraz Beniaminici! Pan będzie z wami, jeśli wy będziecie z Nim. Jeśli będziecie Go szukać, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeśli Go opuścicie, i On was opuści”. – Slajd 16
17
„Przez długi czas Izrael nie miał prawdziwego Boga ani kapłana, który by nauczał lud, ani Prawa. Z tego powodu nikt nie miał spokoju i Bóg zesłał na ludzi różne nieszczęścia. Wy zatem bądźcie mocni, niech nie słabną wasze ręce, ponieważ wasz trud zostanie wynagrodzony!” – Slajd 17
18
Zachęcony słowami Boga Asa kazał naprawić ołtarz, który stał przed świątynią. W piętnastym roku swego panowania, król zwołał cały lud w Jerozolimie, aby oddać Bogu chwałę. Ludzie złożyli Panu ofiary ze zdobytego bydła: 700 wołów i 7 tysięcy owiec. Zawarli też przymierze, obiecując, że będą szukać Pana z całego serca i z całej duszy. To przysięgli Bogu uroczyście przy wtórze trąb, rogów i radosnych okrzyków. – Slajd 18
19
Król nie przestał usuwać bożków. Nawet swoją matkę Maakę pozbawił godności królowej-matki za to, że kazała sporządzić posąg dla Aszery. Asa kazał ten posąg zwalić, rozbić i spalić nad potokiem Cedron.<br/> – Slajd 19
20
Król Asa był szczerze oddany Bogu, a jego naród doświadczał pokoju przez 20 lat. – Slajd 20
21
Król kazał też sprowadzić do świątyni dary w srebrze i złocie oraz naczynia poświęcone  Bogu przez niego i jego ojca. Przez wiele lat, aż do trzydziestego piątego roku jego panowania, nie było wojen. <br/>(Ta historia ma ciąg dalszy. Można ją znaleźć na stronie Freebibleimages.org w prezentacji „Król Asa nie ufa Bogu i wchodzi w konflikt”) . – Slajd 21
22
Slajd 22