Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Andrzej, Piotr, Filip i Natanael spotykają Jezusa

Andrzej przedstawia Piotra Jezusowi, a Filip i Natanael spotykają Jezusa.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Wydarzenie to miało miejsce w Betanii za Jordanem, gdzie przebywał Jan. Po tym jak ochrzcił Jezusa, zaczął opowiadać ludziom, jak widział Ducha Świętego w postaci gołębicy, który wstąpił na Jezusa. „Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie On jest Synem Boga”, mówił Jan. – Slajd 1
2
Następnego dnia Jan stał ze swoimi dwoma uczniami. Kiedy zobaczył przechodzącego Jezusa, powiedział: „Patrzcie, to jest Baranek Boży!”. – Slajd 2
3
Gdy dwaj uczniowie Jana to usłyszeli, poszli za Jezusem. A On odwrócił się, zobaczył, że idą za Nim i zapytał: „Czego chcecie?”. Oni na to: „Gdzie mieszkasz Nauczycielu?”. Odpowiedział: „Chodźcie zobaczyć!”. – Slajd 3
4
Poszli więc za Nim tam, gdzie mieszkał i zostali z Nim do wieczora. A działo się to około godziny czwartej po południu. – Slajd 4
5
Andrzej odszukał swojego brata Szymona i powiedział mu: „Znaleźliśmy Mesjasza!”. A potem zaprowadził Szymona do Jezusa. – Slajd 5
6
Jezus przyjrzał mu się i powiedział: „Ty jesteś Szymon, będziesz nazwany Piotrem, skałą!”.<br/> – Slajd 6
7
Następnego dnia Jezus wyruszył z Betanii do Betsaidy nad Jeziorem Genezaret.  A było to rodzinne miasto Andrzeja i Piotra. – Slajd 7
8
Wtedy spotkał Filipa, który też pochodził z Betsaidy i powiedział mu: „Chodź za Mną!”. – Slajd 8
9
Filip spotkał Natanaela i powiedział mu: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i prorocy! To Jezus, syn Józefa z Nazaretu”.<br/> – Slajd 9
10
„Z Nazaretu?! Czy stamtąd może pochodzić coś dobrego?”, zdziwił się Natanael. „Chodź i sam się przekonaj”, odrzekł Filip.<br/> – Slajd 10
11
Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim: „Patrzcie! To jest prawdziwy Izraelita, który jest szczery”.<br/> – Slajd 11
12
„Skąd mnie znasz?”, zapytał Natanael. A Jezus na to: „Widziałem cię pod drzewem figowym, zanim zawołał cię Filip”. – Slajd 12
13
Natanael odpowiedział: „Nauczycielu! Ty jesteś Synem Bożym! Jesteś Królem Izraela! A Jezus powiedział: „Wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem?! Zobaczysz większe rzeczy niż to! Zapewniam was, ujrzycie otwarte niebo i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. – Slajd 13
14
Slajd 14