Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Oded ratuje uprowadzone kobiety i dzieci

Prorok Oded ostrzegł Izraelitów przed uprowadzeniem judzkich kobiet i dzieci.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Król Achaz (735–715 przed Chr.) został królem Judy w wieku 20 lat. Odwrócił się jednak od Boga i zaczął czcić Baala oraz inne fałszywe bożki. Lud zaś naśladował jego zły przykład. – Slajd 1
2
Wiele lat wcześniej Izrael został podzielony na dwa państwa. Król Achaz rządził teraz Żydami na południu, w Judei, a król Pekach Żydami w Królestwie Północnym, w Izraelu. Zarówno król Achaz, jak i król Pekach są opisani w Biblii jako władcy źli i nieposłuszni Bogu. – Slajd 2
3
Król Pekach połączył siły z królem Resinem z Aramu (Syria), aby najechać Judę i stoczyć bitwę z królem Achazem. Bóg nie ochronił Achaza, bo ten był nieposłuszny. – Slajd 3
4
W ciągu jednego dnia walki armie Izraela i Aramu zabiły 120 tysięcy żołnierzy Judy. – Slajd 4
5
Zikri, dzielny wojownik z plemienia Efraima, zabił Maasejasza, syna króla Achaza oraz Azrikama, zarządcę domu oraz Elkanę – drugą osobę po królu. – Slajd 5
6
Król Achaz przeżył bitwę, ale duża liczba Judejczyków została schwytana i deportowana do Damaszku w ziemi aramejskiej. – Slajd 6
7
Jednak również armia Izraela schwytała 200 tysięcy judejskich kobiet i dzieci oraz zagarnęła ogromne ilości łupów. – Slajd 7
8
Nie miało znaczenia to, że kobiety te i dzieci należały do tego samego żydowskiego narodu. Armia Izraela planowała zabrać ich do Samarii w Izraelu, aby sprzedać ich jako niewolników. Zamierzali także zrabować i zabrać zwierzęta oraz inne dobra. – Slajd 8
9
Kobiety i dzieci prowadzone były na na północ wraz ze skradzionym łupem. – Slajd 9
10
Wśród nich byli starzy i słabi. Wielu było głodnych i bez odpowiedniej odzieży oraz obuwia. – Slajd 10
11
Podczas podróży na północ więźniowie musieli przejść przez ziemię należącą do plemienia Efraima. – Slajd 11
12
Chociaż plemię to wysłało żołnierzy do walki, to  gdy przywódcy plemion zobaczyli kobiety i dzieci wzięte do niewoli, zrozumieli, że nie jest to właściwe. – Slajd 12
13
W mieście Samaria mieszkał prorok Boży o imieniu Oded. Bóg miał dla niego wiadomość, którą chciał przekazać zwycięskiej armii. Oded odważnie wyszedł na spotkanie powracającym żołnierzom. – Slajd 13
14
„Pan, Bóg waszych ojców, w swoim gniewie na Judę wydał ich wam, a wyście zabili ich z okrucieństwem, doszło to aż do nieba”, powiedział Oded. – Slajd 14
15
„Teraz natomiast zamierzacie podporządkować sobie Judejczyków oraz mieszkańców Jerozolimy i uczynić z nich niewolników i niewolnice. Czy sami nie macie jednak na sumieniu grzechów wobec Pana, waszego Boga? Odeślijcie jeńców, których uprowadziliście spośród waszych braci, bo inaczej Pan w swym srogim gniewie zwróci się przeciwko wam”.<br/> – Slajd 15
16
Niektórzy z przywódców Efraima poparli Odeda. Byli to: Azariasz, Berekiasz, Ezechiasz i Amasa. – Slajd 16
17
„Nie sprowadzajcie tu jeńców, bo w ten sposób zawinimy względem Pana. Czy chcecie dodać coś jeszcze do naszego grzechu i winy? Przecież nasze winy są liczne i płonie już gniew Pana przeciwko Izraelowi”, mówili. – Slajd 17
18
Oficerowie armii przekazali jeńców i łup przywódcom plemion, aby zdecydowali, co robić. Czterech mężczyzn natychmiast rozdało zrabowane zapasy żywności oraz napojów kobietom i dzieciom. – Slajd 18
19
Odzież i obuwie również rozdali jeńcom. – Slajd 19
20
Potem starszych i chorych posadzili na osłach i poprowadzili z powrotem do Judy. Zapewnili im też ochronę w drodze. – Slajd 20
21
Kobiety i dzieci zaprowadzili do Jerycha i wypuścili, aby połączyły się ze swoimi rodzinami. Potem wojska izraelskie wróciły do swojego kraju. – Slajd 21
22
W ten oto sposób, dzięki odważnemu wystąpieniu proroka Odeda i wstawiennictwu przywódców Efraima, ponad 200 tysięcy kobiet i dzieci zostało uratowanych z niewoli. – Slajd 22
23
Slajd 23