Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Barabasz czy Jezus?

Piłat daje ludziom możliwość wyboru, kogo wypuścić na wolność.
Przekazany przez Arabs for Christ
1
Kiedy Jezus został aresztowany i fałszywie oskarżony przez żydowskich przywódców, w więzieniu przebywał człowiek o imieniu Barabasz. Został on aresztowany wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów dopuścili się zabójstwa. Był skazany na śmierć. – Slajd 1
2
Po przesłuchaniu Jezusa namiestnik rzymski Piłat powiedział do arcykapłanów i tłumu: „Nie znajduję podstaw do skazania tego człowieka”. Potem odesłał Jezusa do Heroda Antypasa. Tam Go wyszydzono, ale nie uznano za winnego. Herod ponownie odesłał Jezusa do Piłata. – Slajd 2
3
Piłat przywołał arcykapłanów, przywódców żydowskich oraz lud i powiedział: „Przesłuchałem Jezusa w waszej obecności, ale nie stwierdzam, aby był On winny tego, co Mu zarzucacie. Każę Go więc ubiczować i uwolnię”. – Slajd 3
4
Oni jednak nalegali: „Swoim nauczaniem podburza lud w całej Judei. Zaczął od Galilei i dotarł aż tutaj”. – Slajd 4
5
Z okazji święta Paschy Piłat zazwyczaj uwalniał jakiegoś więźnia, o którego lud prosił. Zapytał więc: „Kogo chcecie, abym wam wypuścił: Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?”. Arcykapłani i starsi namawiali tłum, aby prosił o Barabasza a kazał zabić Jezusa. – Slajd 5
6
Namiestnik zapytał: „Którego z tych dwóch mam wam wypuścić na wolność?”. Odpowiedzieli: „Barabasza!”. „Co mam zatem zrobić z Jezusem, zwanym Chrystusem?”, pytał dalej. A wszyscy zawołali: „Ukrzyżuj Go!”. Piłat na to: „Co On złego zrobił?”. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Ukrzyżuj Go!”. – Slajd 6
7
Piłat widział, że nie udaje mu się nic osiągnąć, a zamieszanie staje się coraz większe, wziął więc wodę i na oczach tłumu umył ręce. Potem powiedział: „Nie jestem winien Jego śmierci! To wasza sprawa!”. Wtedy wyprowadzono Jezusa na śmierć. – Slajd 7
8
Barabasz zaś został zwolniony z więzienia i przekazany tłumowi. Zamiast ponieść karę śmierci, wyszedł na wolność. – Slajd 8
9
Jezus był wyśmiewany i chłostany. – Slajd 9
10
Potem poprowadzono Go na ukrzyżowanie. – Slajd 10
11
Slajd 11