Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Abram, Hagar i Izmael

Kiedy Saraj proponuje Hagar, by urodziła Abramowi dzieci, doprowadza to do problemów.
Przekazany przez Andrea Rau
1
Bóg powiedział Abramowi, żeby spojrzał na gwiazdy i policzył je, jeśli tylko może. Wtedy obiecał mu, że jego potomstwo będzie tak liczne, że trudno będzie je zliczyć. Bóg obiecał również Abramowi, że odda jego potomkom ziemię Kanaan. – Slajd 1
2
Jednak Abram i Saraj nie mieli dzieci. Czy obietnica Boga może być prawdziwa? Oboje się zestarzeli. Saraj miała 75 lat, a Abram 85. – Slajd 2
3
Saraj miała egipską służącą imieniem Hagar. Nie wierzyła, że ​​Bóg da jej dzieci, więc zaproponował ​​Abramowi, aby wziął Hagar i miał z nią dziecko. – Slajd 3
4
Abram zgodził się i Hagar przyprowadzono do niego. – Slajd 4
5
Jakiś czas później Hagar zaszła w ciążę. Kiedy Hagar spostrzegła, że jest w ciąży, zaczęła się przechwalać i pogardzać swoją panią. – Slajd 5
6
Saraj zwróciła się do Abrama: „Dałam ci Hagar, a ona teraz mną pogardza”. „Zrób z nią, co zechcesz” – odpowiedział Abram. – Slajd 6
7
Saraj zaczęła źle traktować swoją służącą i ta w końcu uciekła na pustynię. – Slajd 7
8
Wyczerpana i spragniona zatrzymała się przy źródle na pustyni. – Slajd 8
9
Anioł Pański pojawił się i zapytał ją, co robi. „Uciekłam od mojej pani” – opowiedziała Hagar. Wtedy anioł powiedział jej: „Wróć do niej i bądź jej posłuszna! Urodzisz syna i nazwiesz go Izmael. Twoje potomstwo stanie się tak liczne, że trudno je będzie policzyć”. – Slajd 9
10
Hagar posłuchała i wróciła do Abrama i Saraj. – Slajd 10
11
Przestała się przechwalać, że urodzi dziecko i służyła Saraj. – Slajd 11
12
Tak jak powiedział anioł, urodziła syna i nazwano go Izmael. (Obecnie niektóre ludy arabskie twierdzą, że są potomkami Izmaela). Abram miał teraz syna, ale nie był on dzieckiem, które Bóg obiecał Abramowi i Saraj. – Slajd 12
13
Slajd 13