Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Abram przenosi się do Kanaanu

Bóg mówi Abramowi, aby zamieszkał w Kanaanie, gdzie zostanie ojcem wielkiego narodu.
Przekazany przez Andrea Rau
1
Abram i jego żona Saraj mieszkali w mieście Ur. Od wielu lat byli małżeństwem. – Slajd 1
2
Pewnego dnia Bóg powiedział Abramowi, by opuścił swój kraj i udał się do ziemi Kanaan. Obiecał mu, że nie tylko będzie miał syna, ale jego potomstwo stanie się wielkim narodem, który przyniesie innym błogosławieństwo. – Slajd 2
3
Abram posłuchał i od razu zaczął przygotowywać się do długiej podróży. – Slajd 3
4
Saraj również spakowała swoje rzeczy. Czy to prawda, że ​​będzie miała syna, a z czasem ich rodzina bardzo się powiększy? Abram miał już przecież 75 lat i ona też się zestarzała. – Slajd 4
5
Abram i Saraj pożegnali się ze wszystkimi przyjaciółmi, których opuszczali, a następnie wyruszyli w długą podróż do Kanaanu. – Slajd 5
6
Poszedł z nimi bratanek Abrama, Lot. To była długa podróż. Po drodze zatrzymali się na jakiś czas w mieście Haran, a potem wyruszyli dalej. – Slajd 6
7
Po dłuższym czasie Abram przybył do ziemi Kanaan. Kiedy tam dotarł, Bóg powiedział mu: „To jest ziemia, którą zamierzam dać Tobie i twoim potomkom”. – Slajd 7
8
Abram zbudował ołtarz przy wielkim drzewie w miejscu zwanym Sychem. Wielbił Boga i dziękował Mu za obietnicę, że będzie błogosławił jego rodzinę. – Slajd 8
9
Później Abram i Saraj spakowali się i ruszyli na wzgórza w pobliżu Betel. – Slajd 9
10
Abram zbudował kolejny ołtarz, by oddawać cześć Bogu. Tam też modlił się do Niego. – Slajd 10
11
Abram i Saraj osiedlili się w nowej ziemi, którą Bóg obiecał im oraz ich potomstwu. jednak nadal nie mieli własnych dzieci. Czy Bóg dotrzyma obietnicy? Powinni ufać, że On to zrobi. – Slajd 11
12
Slajd 12