Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Boża obietnica dla Abrama

Bóg obiecuje Abramowi, że zostanie ojcem wielkiego narodu.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Bóg powiedział do Abrama w widzeniu: „Nie bój się, Abramie. Ja jestem twoją tarczą, a twoja zapłata będzie bardzo obfita”. – Slajd 1
2
Abram odpowiedział na to: „Wszechmocny Boże, cóż mi możesz dać, skoro odchodzę bezdzietny, a dziedziczyć po mnie będzie sługa, Eliezer z Damaszku?”. – Slajd 2
3
„Twoim dziedzicem nie będzie Eliezer, ale twój syn” – odpowiedział Pan Bóg. Następnie wyprowadził go na dwór i nakazał: „Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je zliczyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo”. – Slajd 3
4
Abram uwierzył Bogu. Wtedy Pan Bóg powiedział jeszcze do niego: „Ja jestem Pan, który cię wyprowadził z Ur Chaldejskiego, aby dać ci tę ziemię w posiadanie”.<br/> – Slajd 4
5
„Wszechmocny Panie, po czym poznam, że ją posiądę?” – zapytał Abram. „Przyprowadź mi trzyletnią jałówkę, trzyletnią kozę, trzyletniego barana, synogarlicę oraz młodą gołębicę” – polecił Bóg. – Slajd 5
6
Abram posłuchał i przyprowadził te zwierzęta. Oprócz ptaków, wszystkie rozciął na połowy. – Slajd 6
7
Potem położył te połowy naprzeciw siebie. Wówczas ptaki drapieżne przyleciały na żer, ale Abram je odpędził. – Slajd 7
8
Gdy zachodziło słońce, zmorzył Abrama twardy sen. Opadły go też lęk i głęboka ciemność. Bóg objawił mu, że jego potomstwo będzie cierpieć niewolę w obcym kraju przez czterysta lat. – Slajd 8
9
Jednak Bóg zapowiedział również, że ukarze ten naród, który zniewoli potomków Abrama, a potem On sam uwolni ich stamtąd. Opuszczą ten kraj z wielkim dobytkiem, aby znowu zamieszkać w ziemi obiecanej im przez Boga. Następnie Pan Bóg powiedział jeszcze Abramowi, że dożyje w pokoju sędziwej starości. – Slajd 9
10
Kiedy zaszło słońce, ukazał się dymiący piec i ognisty znicz, który przemieszczał się pomiędzy rozciętymi połowami zwierząt. Tego dnia Bóg zawarł przymierze z Abramem, obiecując, że da jego potomkom ziemię od rzeki egipskiej aż po rzekę Eufrat. – Slajd 10
11
Jednak Abram i jego żona Saraj coraz bardziej się starzeli, a nadal nie mieli dzieci. Obiecany przez Boga syn jeszcze się nie narodził, a Saraj była już za stara, aby urodzić dziecko. Czy Bóg dotrzyma obietnicy? Czy Abram będzie miał potomków?<br/> – Slajd 11
12
Slajd 12