Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Rozstanie Abrama z Lotem

Abram i Lot rozwiązują spór dotyczący pastwisk i rozdzielają się.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Abram, jego bratanek Lot oraz ich rodziny, wraz ze stadami owiec i bydła osiedlili się w Betel, w Kanaanie. Oprócz nich mieszkały tam również plemiona kananejskie. Abram posiadał wiele stad, a także srebro i złoto. – Slajd 1
2
Lot również posiadał namioty, owce i bydło. – Slajd 2
3
Nie było tam jednak wystarczająco dużo miejsca, aby mogli obozować obok siebie i wykarmić swoje stada. – Slajd 3
4
Nie było również wystarczającej ilości wody dla wszystkich zwierząt. – Slajd 4
5
Z powodu tego  dochodziło do kłótni pomiędzy pasterzami Abrama i pasterzami Lota. – Slajd 5
6
Dlatego Abram powiedział do Lota: „Nie dopuśćmy do kłótni między naszymi pasterzami. Czyż cały kraj nie stoi przed nami otworem? Rozstańmy się. Jeżeli chcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo, a jeśli postanowisz iść w prawo, ja pójdę w lewo”. – Slajd 6
7
Wtedy Lot dostrzegł, że dolina Jordanu (tereny wokół zbiornika, który nazywamy współcześnie Morzem Martwym) jest dobrze nawodniona i jest tam dużo pastwisk. – Slajd 7
8
Jednak mieszkańcy tego obszaru byli bardzo źli. Zwłaszcza dwa miasta, Sodoma i Gomora, były bardzo zepsute i grzeszne. Mimo to Lot wybrał to miejsce, aby zamieszkać tam ze swoją rodziną. – Slajd 8
9
Tak więc Lot ze swoimi stadami przeniósł się na wschód, do ziemi nadjordańskiej i rozbił swoje namioty w okolicach Sodomy. – Slajd 9
10
Kiedy Lot odszedł, Bóg powiedział do Abrama: „Popatrz wokół siebie! Całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki”. – Slajd 10
11
„Sprawię też” – powiedział Pan – „że twoje potomstwo będzie tak liczne, jak proch ziemi, którego nie można policzyć. Idź i przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo tobie ją dam”. – Slajd 11
12
Abram osiedlił się w Hebronie, na zachód od ziemi, w której zamieszkał Lot. – Slajd 12
13
Rozbił swoje namioty pośród dębów. – Slajd 13
14
Potem zbudował ołtarz dla Boga, aby oddać Mu chwałę w nowym miejscu zamieszkania. – Slajd 14
15
Slajd 15