Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Abram rozstaje się z Lotem

Lot wybiera życie w niegodziwym mieście Sodomie, podczas gdy Abram przeprowadza się do Hebronu.
Przekazany przez Andrea Rau
1
Abram miał dużo owiec i bydła, podobnie jak jego bratanek Lot. W kraju, w którym żyli nie było jednak wystarczająco dużo miejsca, aby mogli obozować obok siebie i wykarmić swoje stada. Nie było również wystarczającej ilości wody dla wszystkich zwierząt. Z powodu tego dochodziło do kłótni pomiędzy pasterzami Abrama i pasterzami Lota. – Slajd 1
2
Dlatego Abram powiedział do Lota: „Nie dopuśćmy do kłótni między naszymi pasterzami. Czy cały kraj nie stoi przed nami otworem? Rozstańmy się. Jeżeli chcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo, a jeśli postanowisz iść w prawo, ja pójdę w lewo”. – Slajd 2
3
Lot spojrzał w jednym kierunku, ale widział tylko biedną ziemię z niewielką ilością trawy. – Slajd 3
4
Jednak z drugiej strony widział rzekę i zielone pastwiska. Było też tam kilka miast, których mieszkańcy byli znani z tego, że byli bardzo źli. – Slajd 4
5
Abram pozwolił Lotowi wybrać pierwszemu. Lot samolubnie wybrał teren, gdzie było dużo trawy i ziemia była dobrze nawodniona. Miejsce to wyglądało na najlepsze do życia. Lot nie miał nic przeciwko złym ludziom, którzy tam mieszkali. Abramowi została ziemia, która nie była najlepsza do wypasu zwierząt. – Slajd 5
6
Lot i jego rodzina udali się więc do miasta Sodomy, nie przejmując się tym, że ludzie tam mieszkający nie kochali Boga i nie byli Mu posłuszni. – Slajd 6
7
Kiedy Lot odszedł, Bóg powiedział do Abrama: „Popatrz wokół siebie! Całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Idź i przejdź tę ziemię wzdłuż i wszerz, bo tobie ją dam”. Abram osiadł w Hebronie, gdzie zbudował ołtarz, by oddawać cześć Bogu. – Slajd 7
8
Slajd 8