Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Abram udaje się do Egiptu

Abram postanawia oszukać faraona i staje się przyczyną nieszczęść.
Przekazany przez Andrea Rau
1
Abram mieszkał w kraju, który Bóg obiecał dać jemu i jego rodzinie. Po pewnym czasie jednak zapanowała susza – nie padał deszcz i ziemia nie wydała plonów. Abram i jego towarzysze nie mieli dość jedzenia. – Slajd 1
2
Abram powiedział do swojej żony Saraj: „Musimy udać się do Egiptu, żeby zdobyć jedzenie. Jednak kiedy już tam dotrzemy, ludzie zobaczą, jak bardzo piękną jesteś kobietą i boję się, że mogą mnie zabić, żeby cię poślubić. Więc jeśli ktoś zapyta, powiedz, że jesteś moją siostrą, a nie żoną”. – Slajd 2
3
Wyruszyli w długą podróż przez pustynię do ziemi egipskiej. Abram powinien był raczej zaufać Bogu, że go ochroni niż planować kłamstwa. – Slajd 3
4
Kiedy Egipcjanie zobaczyli, jak piękna jest Saraj, donieśli o tym swojemu królowi, faraonowi. – Slajd 4
5
Abram kłamał i udawał, że Saraj jest jego siostrą. Dlatego faraon pomyślał, że może poślubić Saraj i wysłał służących, aby przyprowadzili ją do niego. – Slajd 5
6
Faraon powitał Saraj w swoim pałacu, ale ona nie powiedziała mu, że jest żoną Abrama. – Slajd 6
7
Faraon nagrodził Abrama darami, dał mu owce, bydło i sługi. Jednak Abram był bardzo smutny, ponieważ kłamał i stracił Saraj. – Slajd 7
8
Bóg widział, co się dzieje i jakie to jest złe. Sprawił, że faraon i jego rodzina zachorowali. Król wiedział, że został ukarany przez Boga. Potem zaś odkrył całą prawdę. – Slajd 8
9
Wezwał Abrama i zapytał go: „Dlaczego nie powiedziałeś mi, że Saraj jest twoją żoną? Dlaczego powiedziałeś, że jest twoją siostrą? Teraz zabierz swoją żonę i idź. Kłamstwo przysporzyło tylu kłopotów tak wielu ludziom”. – Slajd 9
10
Abram i Saraj opuścili pałac króla. Powiedziano im, że mogą zatrzymać wszystko, co podarował im faraon. Potem wrócili do kraju, który dał im Bóg. – Slajd 10
11
Slajd 11