Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych statystyk odwiedzających, ale nie danych osobowych.

Bitwa między królem Abiaszem i Jeroboamem

Wojska króla Abiasza nie mają liczebnie szans z armią Jeroboama, ale ufają Bogu i zwyciężają.
Przekazany przez Sweet Publishing
1
Kiedy Roboam został królem Izraela, Jeroboam zbuntował się przeciwko niemu. W wyniku tego doszło do podziału królestwa i powstania na północy państwa Izrael, w którym panował Jeroboam, a na południu Judy, rządzonej przez Roboama. – Slajd 1
2
Osiemnaście lat później umarł król Roboam, a następcą został jego syn Abiasz. Siedzibą króla była Jerozolima, gdzie znajdowała się świątynia, w której służbę Bogu pełnili kapłani. – Slajd 2
3
Jeroboam, który rządził Państwem Północnym, wybudował dwa nowe miejsca kultu – w Betel i Dan. Nie chciał bowiem, aby Izraelici pielgrzymowali do świątyni w Jerozolimie. – Slajd 3
4
W Betel i Dan postawił dwa złote cielce, bożki, którym lud miał oddawać cześć. Pozwolił też, aby kapłanami byli ludzie nie należący do plemienia Lewiego. To wszystko było niezgodne z Bożą wolą. – Slajd 4
5
Kiedy Jeroboam dowiedział się, że królem Judy został Abiasz, zebrał ośmiusettysięczną armię. – Slajd 5
6
Abiasz był w stanie zwołać jedynie czterysta tysięcy żołnierzy. – Slajd 6
7
Abiasz poprowadził swą armię na północ, aby bronić granicy państwa. – Slajd 7
8
On i jego żołnierze stanęli na górze Semaraim. Stamtąd widzieli potężną armię króla Jeroboama. – Slajd 8
9
Chociaż Abiasz nie zawsze w przeszłości był oddany Bogu, tym razem zwrócił się do Niego z prośbą o pomoc. Odważnie wystąpił przed królem Jeroboamem i jego armią i zawołał: „Słuchajcie mnie, ty, Jeroboamie, i cały Izraelu!”. – Slajd 9
10
„Czy nie wiecie, że Pan, Bóg Izraela, dał Dawidowi i jego potomkom władzę nad Izraelem na wieki? Lecz Jeroboam, sługa Salomona, zbuntował się przeciw swojemu panu. Czy myślicie teraz, że jesteście w stanie przeciwstawić się królestwu Pana powierzonemu synom Dawida, tylko dlatego, że jest was bardzo wielu i macie ze sobą złote cielce, które Jeroboam uczynił bogami dla was?” – Slajd 10
11
„Przecież wypędziliście kapłanów Pana, potomków Aarona i lewitów, a ustanowiliście sobie sami kapłanów. Każdy kto przychodzi z młodym cielcem i z siedmioma baranami, aby go wyświęcono, zostaje kapłanem bożków, które nie istnieją”. – Slajd 11
12
„Naszym natomiast Bogiem jest Pan i my Go nie opuściliśmy. Kapłani służący Panu są potomkami Aarona. Składają ofiary całopalne rano i wieczorem, spalają też wonne kadzidło, rozkładają chleby pokładne i zapalają co wieczór lampy na złotym świeczniku”. – Slajd 12
13
„W ten sposób przestrzegamy nakazów Pana, naszego Boga, ale wy Go opuściliście. Bóg nam przewodzi, a Jego kapłani dmą głośno w rogi przeciwko wam. Izraelici! Nie walczcie z Panem, Bogiem waszych ojców, bo Go nie zwyciężycie!”<br/> – Slajd 13
14
Jeroboam tymczasem urządził zasadzkę,  kazał zająć pozycje na tyłach i otoczyć armię judzką. Wojska Abiasza nie tylko były w mniejszości, ale były w potrzasku. Musiały walczyć z przodu i z tyłu. – Slajd 14
15
Kiedy wojska judzkie dostrzegły to, wezwały na pomoc Pana. – Slajd 15
16
Kapłani zadęli w trąby, a Judejczycy wydali okrzyk bojowy. – Slajd 16
17
Kiedy to się stało, Pan pobił Jeroboama i armię izraelską. Izraelici rzucili się do ucieczki przed Judejczykami i wojsko Abiasza pokonało ich. W bitwie poległo około pięćset tysięcy wojowników. – Slajd 17
18
Judejczycy zwyciężyli dlatego, że zaufali Bogu. – Slajd 18
19
Abiasz ruszył w pogoń za Jeroboamem i zdobył Betel, Jeszanę i Ofrę wraz z należącymi do nich miejscowościami. Jeroboam nie był już w stanie odbudować swej potęgi. Potem Pan dotknął go chorobą tak, że umarł. – Slajd 19
20
Abiasz natomiast umocnił swoją władzę i panował jeszcze przez trzy lata. Po jego śmierci władzę przejął jego syn, Asa. – Slajd 20
21
Slajd 21